Gamla bilar kan lagas

01 mars 2020 lily_hansen

Saker och ting har en vana att inte alltid hålla för evigt. Det kan gälla relationer, förhållanden, husdjur eller ett jobb. Men det kan också vara exempelvis en radio, mobiltelefon, en dator eller en bil. När materiella saker, som de senare exemplen, går sönder kanske man inte alltid behöver vara så snabb med att slänga bort eller skrota saken i fråga för att köpa en ny. Ibland, eller kanske till och med ganska ofta, går det faktiskt att laga. Ibland går det att laga även om det är en del av apparaten som är helt förbrukad, men då kan man vara beroende av att det finns rätt reservdelar.

 

Fullt dugliga reservdelar

Det finns många fördelar med att inte slänga en sak, eller för den sakens skull skrota en bil så fort någonting går sönder. Du kanske tänker ”det borde finnas Reservdelar till mg någonstans så att jag kan laga den!”, och då tänker du faktiskt helt rätt. Många verkstäder, bilskrotar eller återvinningscentraler sitter på mängder av delar till bilar, delar som är fullt dugliga och kan användas till andra bilar. Att man skrotar en bil innebär ju inte att allting på den har varit förbrukat, utan några delar kan sparas och återanvändas.

 

 

Kan liknas vid organdonation

Man skulle faktiskt kunna likna det vid att donera organ. Om en i övrigt frisk och kry person plötsligt avlider, till exempel i en bilolycka, och dör på grund av inre blödningar, är det inte säkert att organen har tagit skada. Personens lever, mjälte eller njurar med mera kanske fortfarande är funktionella och skulle kunna leva vidare. Då kan man transplantera dessa organ till en ny människa vars originalorgan inte fungerar lika bra eller kanske inte alls. På samma sätt fungerar det med reservdelar. De kan fortfarande skänka glädje trots att de inte tillhör originalkroppen, och din favoritbil överlever.

Fler nyheter