Kraften i komprimerad luft

14 mars 2020 patrick_pettersson

Den är lite av en doldis, kan man säga, men använd i 90 procent av all industri dagligen, tryckluften. Elektricitet som behövs utgör 10 procent av energikostnaderna för fabrikerna. Rätt använd och med rätt inställningar så är det här alltså en ren och effektiv källa. Dessutom, komprimerad luft är i princip underhållsfri och väldigt enkel att lagra. Med korrekt munstycke och kontroll för att undvika turbulens går också ljudnivån ner och strålen blir rakare. Några råd om du ska skaffa Tryckluftskompressor i stockholm.

 

Se till detaljerna

Principen är alltså luft som trängs ihop i ett mindre utrymme, som när du blåser upp en ballong. Där kommer luftmolekylerna närmare varandra och det skapas energi. Den här typen av kraft har många fördelar jämfört med ånga eller batterier. Enkel att förflytta och säker på många sätt. Vilken typ av kompressor kommer du att behöva? Några saker att ta ställning till är driftcykel för förbrukningen, mängden tryckluft, kvaliteten på den utrustning du ska ansluta till och arbetstryck. Tänk också på vilka föroreningar som är acceptabla, ibland behövs torkning för att få ner luftfuktigheten, eller filtrering, om det finns olja exempelvis som smutsar ner. 

 

 

Vad kan du påverka?

Under sin livslängd på låt säga tio år, fördelar sig kostnaderna för en kompressor ungefär så här, runt 70 procent för energin, närmare 20 i kapitalkostnad och resterande för service. Fundera över vilka parametrar du råder över och försök självklart att påverka den största posten, energin. Faktum är att du kan återvinna 100 procent i form av värme. Väljer du en vattenkyld kompressor får du varmvatten. En anpassning för värmeåtervinning är ganska enkelt och brukar betala sig på kort tid. 

Här är ytterligare några punkter att beakta:

  • Välj en stor luftbehållare
  • Byt filter regelbundet
  • Om möjligt, nyttja värmeåtervinning
  • Ställ arbetstrycket så lågt som möjligt
  • Gå över systemet regelbundet och laga genast läckor

Fler nyheter