Starthjälp för bil: Vad du behöver veta för att komma igång

05 maj 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Vi har alla varit där du vrider om nyckeln, och bilen vägrar starta. Det kan vara ett batteri som gett upp, eller kanske en annan komponent som inte vill samarbeta. Starthjälp, ibland kallat ”jump-start”, är en essentiell färdighet som varje bilägare bör känna till. I den här artikeln går vi igenom grunderna i starthjälp, förebyggande åtgärder, och hur du hanterar situationer där din bil inte startar.

Grunderna i starthjälp

Starthjälp är processen att starta en bil med ett urladdat batteri genom att använda en annan bil eller en portabel laddare. Det är viktigt att känna till rätt metoder för att undvika skada på bilens elektriska system och för att säkerställa din egen säkerhet. För att korrekt utföra en starthjälp, följ dessa grundläggande steg:

 • Förberedelse: Se till att båda bilarna är avstängda och i parkeringsläge (eller i växelläge för manuella bilar). Öppna motorhuven på båda bilarna och lokalisera batterierna.
 • Ansluta kablar: Använd starthjälpkablar, och anslut den röda kabeln till pluspolen på det döda batteriet och sedan till pluspolen på det laddade batteriet. Anslut den svarta kabeln till minuspolen på det laddade batteriet och sedan till en ren, icke-målad metallkomponent på motorblocket eller chassit i den bil som behöver startas.
 • Starta den fungerande bilen: Låt den fungerande bilen vara igång i några minuter för att ladda det urladdade batteriet. Försök sedan starta bilen med det döda batteriet.
 • Avlägsna kablar: När den bil som fått starthjälp har startat, koppla bort kablar i omvänd ordning. Låt bilen vara igång för att ladda batteriet helt.

Starthjälp

Förebyggande åtgärder för att undvika starthjälp

För att minimera risken att hamna i en situation där du behöver starthjälp, finns det några förebyggande steg du kan ta:

 1. Regelbundet underhåll: En vanlig orsak till startproblem är brist på underhåll. Se till att ditt bilbatteri och laddningssystem regelbundet kontrolleras, speciellt inför kalla vinternätter som kan dränera batteriet snabbare.
 2. Batteriskötsel: Håll batteripolerna rena från korrosion, kontrollera vattnivån i officiella batterier och håll ögonen på batteriets ålder de flesta har en livslängd på 3 till 5 år.
 3. Använd bilen regelbundet: En bil som står stilla för länge kan leda till att batteriet långsamt laddar ur. Se till att köra din bil då och då för att hålla batteriet i god kondition.
 4. Ha en plan B: En bärbar batteriladdare eller startbooster är bra att ha i bagaget ifall batteriet dör när du är ensam och inte har möjlighet att få hjälp från en annan bil.

Hur man hanterar en situation där bilen inte startar

Ibland kan ett batteri vara såpass urladdat att starthjälp inte fungerar eller så kan problemet vara relaterat till en annan bilkomponent. Om din bil inte startar trots starthjälp, är det viktigt att stanna lugn och gå systematiskt igenom potentiella orsaker:

 • Kontrollera bilnyckeln: Ibland kan det vara så enkelt som ett problem med nyckeln eller bilens immobilizersystem.
 • Se över tändsystemet: Om motorn vrider men inte startar, kan problemet ligga i tändsystemet.
 • Kontrollera bränslesystemet: Ett tätt bränslefilter eller problem med bränslepumpen kan också förhindra start.

Fler nyheter